Hakkımızda

Uluslararası Kuran Çalışmaları Derneği (UKÇD), Kuran araştırmacılarına konsültasyon olanağı sağlamak ve onlar için bağımsız akademik bir topluluk olmak amacıyla 2012’de kurulmuştur. Kutsal Yazilar Toplulugu bu konsültasyon için Henry Luce Vakfı’ndan 29 Mayıs 2012’de ilan edilen bir bağış ödülü aldı. UKÇD’in yürütme kurulunun kurucu üyeleri Gabriel Said Reynolds ve Emran El-Badawi’dir. Konsültasyon için idari destek ve bir bağışla John F. Kutsko da onlara katıldı.

Konsültasyonun hedefi, üyeleri dünyanın çeşitli üniversitelerinde ve kuruluşlarında çalışan Kuran araştırmacıları olan bağımsız, uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir topluluk oluşturmaktır. Bu ortak çalışma toplantılar, yayınlama ve profesyonel gelişim fırsatlarından oluşacaktır.

Q2

UKÇD, geniş bir yelpazeden araştırmacılar ve eğitimciler için bir iletişim ağı olacaktır. Hem yüksek eğitimde, hem de kamuda Kuran Çalışmaları alanını destekleyecektir. Derneğin Kuran Çalışmaları vizyonu disiplinlerarasıdır ve edebiyat, tarih, arkeoloji, paleografi ve din çalışmaları gibi alanlardan uzmanların katılımını hedeflemektedir.
Bu halde, UKÇD sadece araştırmacılar için mesleksel bir dernek değil, kamunun katılımını da teşvik eden bir oluşumdur. Yönetici kurulu ve üyeleri hem Islami hem de Batılı toplumlardan gelmektedir. UKÇD’nin ana ilkesi ‘araştırma yoluyla karşılıklı anlayış’tır.

Yürütme kurulu UKÇD’yi 2012-2014 arasındaki 3 yıllık konsültasyon esnasında bağımsız bir organizasyon olarak kurmaya hazırlanmaktadır. Bu, resmi yönetmelik taslağını hazırlamak ve program kaynaklarını geliştirmeyi kapsar. UKÇD’ye üyelik açık ve kısıtlamasız olacaktır, ve sizi de UKÇD ağının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Ziyaretçilerin UKÇD e-mail listesine anasayfadan üye olmaları önerilir.

© International Qur’anic Studies Association, 2016. All rights reserved.