درباره انجمن

 

:اولین انجمن علمی  بین المللی در حوزه قرآن پژوهی به منظور تحقق اهداف و برنامه های ذیل تشکیل شده است

 برگزاری نشست های علمی دوره­ای برای قرآن پژوهان ؛ –

  انجام پژوهش های پیشرفته و آکادمیک با تکیه بر نوآوری و دقت علمی؛ –

     ایجاد پل ارتباطی میان پژوهشگران و ایده پردازان مطالعات قرآنی؛ –

    تبادل و تعامل معنادار و قاعده مند میان پژوهشگران حوزه قرآن و دیگر کتب و متون دینی؛ –

      همکاری با نهادهای علمی- پژوهشی در انجام پروژه های مشترک؛ –

Q2

 انجمن بین المللی مطالعات قرآنی برآنست تا فضای لازم برای مطالعات پیشرفته تر در حوزه قرآن کریم، بستر تاریخی آن، و ارتباط آن با دیگر متون دینی (و سنت های مذهبی)، و نیز تاثیرات فرهنگی و ادبی آن را مهیا سازد. این انجمن همکاری با نهادهای آموزشی و پژوهشی به منظور حمایت از دستاوردهای علمی و رویکردهای پژوهشی-آموزشی در حوزه مطالعات قرآنی و همچنین ارائه منابع بیشتر برای طیف وسیع تری از مخاطبان را در اولویت برنامه های خود دارد.

مهیا نمودن محیط مناسب برای بحث های گسترده و (کاملا) علمی از منظر علوم گوناگون، برگزاری نشست های علمی برای تبادلات علمی بین پژوهشگران، انتشار آثار پژوهشگران و بهره مندی از فن آوری دیجیتال در این حوزه از دیگر رسالت هایی است که این انجمن بر عهده خواهد داشت.

© International Qur’anic Studies Association, 2017. All rights reserved.